مشاغل خدماتی ماندگاری کمی دارند

1397 مرداد 22, دوشنبه

علی اکبر لبافی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آمار بالای اشتغال در بخشهای خدمات گفت: به دلیل آنکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خدمات کمتر و زودبازده‌تر از بخشهای دیگر است، گرایش به سمت بخش خدمات در سالهای اخیر بیشتر شده است.

وی درباره دلیل این امر توضیح داد: بخشهای صنعت و کشاورزی ریسک و هزینه اشتغالزایی بالایی دارند در صورتی که در بخش خدمات با سرمایه‌گذاری اندک می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

به گفته لبافی در طول سالهای گذشته بخش عمده‌ای از اشتغال کشور به سمت خدمات رفته است به نحوی که شاغلان بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش یافته و بخش خدمات روبه افزایش بوده است.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: تداوم کاهش سهم شاغلان بخشهای تولیدی و افزایش مشاغل خدماتی در کشور، یکی از چالشهای آینده بازار کار کشور است که می‌تواند ایران را به واردکننده کالاهای خارجی تبدیل کند.

وی افزود: با وجود آنکه اشتغال در بخش خدمات زودبازده و کم هزینه‌تر است ولی در مقایسه با بخشهای کشاورزی و صنعت، از دوام و ماندگاری پایین‌تری برخوردار است.

به گزارش ایسنا، بررسی داده‌های مرکز آمار ایران  نشان می‌دهد که سطح اشتغال بخش خدمات در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ با افزایش روبه‌رو بوده است؛ به نحوی که از ۵۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده و از رشد ۰.۳ درصدی حکایت دارد. این در حالی است که سطح اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در سال ۱۳۹۵ به ترتیب، ۱۸ و ۱۸.۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به ۱۷.۶ و ۱۸.۹ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که مشاغل خدماتی با وجود آنکه می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند، به همان نسبت پایداری خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل توصیه می‌کنند برای برقراری توازن، ظرفیت‌ها در بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی به طور همزمان گسترش داده شود و سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد.

انصراف از نظر