افزایش مناطق آزاد یعنی ظلم فاحش به تولید کشور

1397 شهریور 7, چهارشنبه

به گزارش مشرق، احمدتوکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه طبق تعاریف علمی و اقتصادی، مناطق‌آزاد باید سکویی برای صادرات غیرنفتی باشند، گفت: پس از آنکه مواد اولیه و نیروی انسانی از سرزمین اصلی به مناطق‌آزاد وارد و کالا تولید می‌شود، باید به خارج از کشور صادر شده تا برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ بنابراین باید فرآیند تولید کالا و صادرات در این مناطق، باید موجب ارتقای منطقه‌ای که در آن منطقه‌آزاد قرار دارد، بشود.

موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «ادامه روند فعالیت مناطق‌آزاد فعلی» و همچنین «افزایش مناطق‌آزاد در لایحه پیشنهادی دولت» را ظلم فاحشی به اشتغال، تولیدکنندگان و مردم آن مناطق دانست و گفت: نه‌تنها موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است بلکه در شرایط فعلی نیز طرح افزایش این مناطق در مجلس ضرورتی ندارد.

مناطق‌آزاد تونلی برای واردات

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه مناطق‌آزاد هم‌اکنون به تونلی برای واردات تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: حاصل عملکرد مناطق‌آزاد در برنامه چهارم توسعه، 86 درصد واردات و تنها 14 درصد صادرات بود.

آمار کمیاب


رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون زمین‌های مناطق‌آزاد معبری برای رانت‌خواری‌ شده است، اظهارداشت: اساسا آمار و ارقام در خصوص واردات و صادرات در این مناطق کمیاب است.

انصراف از نظر