برای حفظ ارزش پولمان چه بخریم؟

Wednesday, September 26, 2018

دکتر عبدالملکی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسایل اقتصادی در حساب توئیتر خود نوشت:

خیلی ها میپرسند در شرایط فعلی برای حفظ ارزش پولمان چه چیزی بخریم؟

پاسخ بنده این است:شما حق دارید برای حفظ ارزش پولتان تلاش کنید ،اما بدانید بخش زیادی از تورم کنونی نتیجه خرید غیر لازم عده کثیری از مردم است که در آینده ضرر نکنند.

Leave your comment
Comments
3/16/2021 8:19 AM
snorting cialis

http://fcialisj.com/ - buy cialis daily online