خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "عوامل موثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان"

بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان
امروزه هیچ موسسه ای نمی تواند ادامه حیات دهد، مگر اینکه بتواند تعداد کافی از مشتریانی آگاه و نکته سنج را جذب و نگهداری کند. تلاش در این راه در حالی که هر لحظه رقابت شدیدتر و بی رحمانه تر می شود، همچنان ذهن را به خود مشغول می دارد. برای ادامه بر روی دکمه جزئیات کلیک نمایید.