خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "نرم افزار بی همتا"

راههاي كسب رضايت مشتري و مشتري مداري
در كتابي از يك جامعه شناس خواندم كه همه روابط انسان ها به گونه اي معامله مي باشد و شما نمي توانيد رابطه اي را بيابيد كه از قاعده معامله بودن مستثنا باشد، حتي در اعمال معنوي نيز چنين است.