Wednesday, November 29, 2023 6:16:04 AM
ForumTopicsPostsLatest Post
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
411
4 years ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
RSS Active discussions
Topic TitleRepliesViewsVotesLatest Post
رضا باصری
117331
4 years ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
Guest
432581
No Posts
Guest
231142
4 years ago
کارشناس خدمات شماره 18
Guest
133342
4 years ago
کارشناس خدمات شماره 18