Sunday, November 27, 2022 12:32:00 PM
RSS

نرم افزار خدمات پس از فروش

در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.

Topic TitleRepliesViewsVotesLatest Post
رضا باصری
113961
3 years ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
Guest
425651
No Posts
Guest
224532
3 years ago
کارشناس خدمات شماره 18
Guest
126532
3 years ago
کارشناس خدمات شماره 18