ماژول کالر آیدی(تحت شبکه)

قابلیت دریافت تماسهای تلفنی از مشتری و تشخیص مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی و...
950,000 تومان

- قابلیت دریافت تماس های تلفنی از مشتری و تشخیص مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت ایجاد پرونده برای مشتریان جدید با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت ورود به پرونده مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت انتقال مشتریان به بخش های سرویس (نصب و تعمیر) و فاکتورهای انبار (خرید و فروش)

- مدیریت مشتریان در تماس های همزمان به تعداد نامحدود

- قابلیت چسبان کردن یک تماس تا اطلاعات تماس بعد از قطع مکالمه بر روی صفحه بماند.

- تشخیص اتوماتیک شروع و پایان مکالمه

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

ماژول پیامک به همراه شماره اختصاصی

ارسال و دریافت از طریق خطوط 3000 بصورت اتوماتیک بصورت تکی و یا گروهی
490,000 تومان