سیستم پیگیری شکایات مشتریان

قابلیت گروهبندی، ثبت، ارجاع، پاسخگویی، بستن پرونده و... شکایات را دارد
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

- قابلیت گروهبندی شکایات در دو سطح اصلی و فرعی (سطح اصلی مثل شکایات، انتقادات، پیشنهادات، نقطه نظرات و... و سطح فرعی شامل موضوعات مربوط به سطح اصلی)

- قابلیت ثبت شکایات در سیستم (شامل نام مشتری، تلفن و یا موبایل مشتری، گروهبندی شکایت و متن شکایت)

- قابلیت ارجاع شکایت به بخش های مختلف سازمان/شرکت

- قابلیت درج پاسخ و یا توضیحات حین ارجاع یک شکایت

- قابلیت بستن پرونده یک شکایت به همراه درج متن نتیجه نهایی.

- قابلیت پاسخ گویی به شکایت مشتری توسط پیامک.

- قابلیت پیگیری وضعیت فعلی یک شکایت به همراه حفظ سوابق کامل یک شکایت در روند پاسخ گویی

- نگهداری شکایات ثبت شده به همراه سوابق کامل هر شکایت

- قابلیت اتصال شکایات به پرونده مشتری و یا پرونده سرویس مورد شکایت

- قابلیت تنظیم مهلت پاسخ گویی به شکایات بر اساس روز (حداکثر فاصله زمانی بین زمان ثبت یک شکایت تا زمان بستن آن شکایت)

- قابلیت گزارش گیری از تاخیر در پاسخ گویی به شکایات

- قابلیت گزارش گیری از شکایات ثبت شده به دو صورت لیستی و نموداری بر اساس گروهبندی شکایات و زمان ثبت.