نقشه انفجاری

قطعات یک محصول را به صورت باز شده درکنار هم نشان می دهد
1,260,000 تومان

سیستم امکان ایجاد نقشه های انفجاری محصولات را فراهم آورده است یک نقشه انفجاری در حقیقت قطعات یک محصول را به صورت باز شده درکنار هم نشان می­دهد کاربرد اصلی نقشه انفجاری در درخواست قطعات حین انجام سرویس و صدور فاکتورهای انبار می­ باشد نقشه­ های انفجاری در هر روندی که در آن انتخاب قطعه انجام شود حضور دارند. حین انتخاب قطعه توسط نقشه انفجاری کاربر کافیست بر روی قطعه مورد نظر خود بر روی نقشه انفجاری کلیک نماید.