کارتابل کاربران

مسیر حرکت سرویس در سازمان را کنترل می نماید وکارهای مختلف را به کاربران مربوطه احاله می نماید.
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

روند انجام سرویس در یک سازمان به ترتیب مراحل پذیرش توزیع کار تعمیرگاه درخواست قطعات تحویل به مشتری و ارسال به مشتری رادارد کارتابل کاربران مسیر حرکت سرویس در سازمان را کنترل می نماید و کارهای مختلف را به کاربران مربوطه احاله می نماید.