پیگیری وضعیت سرویس(از طریق پیامک)

دریافت اتوماتیک پیامک های پیگیری وضعیت سرویس بر اساس سریال محصول و ارائه پاسخ اتوماتیک به مشتری توسط پیامک
470,000 تومان

- به روز رسانی وضعیت سرویس در سامانه آنلاین بصورت لحظه ای (هر 10 دقیقه)

- ارائه صفحه مربوط به پیگیری وضعیت سرویس در سامانه آنلاین جهت پیگیری وضعیت بر اساس سریال محصول

- دریافت اتوماتیک پیامک های پیگیری وضعیت سرویس بر اساس سریال محصول و ارائه پاسخ اتوماتیک به مشتری توسط پیامک