ماژول تولید

امکان تعریف فرمول ساخت و...
5,200,000 تومان

- امکان تعریف فرمول ساخت

- امکان اختصاص شماره سریال برای محصول تولید شده

- امکان صدور کارت گارانتی برای محصولات تولید شده

- امکان جستجو و ویرایش فرمول های ساخت

- امکان تعیین هزینه سربار و دستمزد هر محصول