خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "راه های ارام کردن مشتری ناراضی،مشتری ناراضی"

مشتری عصبانی ، نویسنده بیژن منیعی
یعنی چی آقا اینجا چه خبره ؟ مگه اولین باره داریم با هم کار میکنیم؟ اصلا مگه اولین بارتون کار میکنین؟ اگه قراره کار من همیشه اینقدر کش بیاد بگین ، یه فکری بکنم . قرار بود ده روزه کار تمام بشه الان هشت روز گذشته فقط سه واحد از چهارده واحد کابینت شده اگه جنس کارتونم مثل قول دادنتون نشده باشه خوبه. خدماتتون خیلی بد شده . اصلا همه مثل هم شدن ، این از کابینت ها اونم از برقکار سه روزه میخواد دو تا LED همین بالا کابینت نصب کنه اونوقت من باید به قولی که به مردم دادم ...