خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مشتری مداری"

راه های تحقق مشتری مداری
امروزه دنیای کسب و کار بر پایه «مشتری مداری» و «رضایت مشتریان» استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. برای ادامه بر روی دکمه جزئیات کلیک نمایید.