نقشه انفجاري چيست؟

یکی از ماژول های نرم افزار خدمات پی از فروش بی همتا ماژول نقشه های انفجاری است.

نقشه انفجاري چيست؟

نقشه انفجاري گونه‌اي از نقشه سه بعدي است که ترتيب قرارگيري و مونتاژ قطعات يک ماشين پيچيده را نشان مي‌دهد.
به انگليسي(Exploded view drawing)
معولا نقشه های انفجاری را در حالت پرسپکتیو نشان می دهند.
مزایای نقشه های انفجاری:

⚫️ردیابی براساس شماره قطعه در نقشه های انفجاری آسانتر است.
⚫️نقشه های انفجاری باعث سهولت درک نقشه های ترکیبی توسط فرد نقشه خوان می گردد.
⚫️نقشه های انفجاری باعث می گردد مونتاژ، تعمیر ونگهداری آسانتر انجام گردد.

 

Leave your comment